VELOX

VELOX –  rewolucja w zakresie szalunków stropowych

 

Elastyczność: Mimo swojego pierwotnego przeznaczenia do konstruowania jedynie stropów masywnych, system VELOX nadaje się do konstruowania każdego rodzaju stropu, od stropu masywnego, stropu pustakowego aż po strop z płyt.

 

Przedwczesne rozszalowanie: Głowica podtrzymująca ze śrubami mocującymi, przymocowana na stałe do podpory dla elementów wyjątkowo ciężkich umożliwia przedwczesne odeskowanie już po 2-5 dniach. Umożliwia to wcześniejsze wykorzystanie elementów położonych horyzontalnie do kolejnego odcinka betonowania.

 

Bezpieczeństwo: Dźwigary kratowe pełnią nie tylko funkcję podporową, pozwalają również zachowanie środków ostrożności podczas budowania. Dodatkowym walorem systemu VELOX są lekkie, elementy budowlane, które można rozmontować nawet manualnie.

 

Grubość: Uwzględniając grubość stropu max. 30 cm i jego wysokość 3,8 m wystarczy zamontować podporę dla elementów wyjątkowo ciężkich E35 w miejscu dźwigara typu Rastera o wymiarach 200 x 150 cm (3 m3)

 

Funkcjonalność: Montaż systemu VELOX jest na tyle nieskomplikowany, że w fazie szalowania i rozszalowania używane są jedynie 3 elementy (podpora dla elementów wyjątkowo ciężkich, głowica podtrzymująca ze śrubami mocującymi, dźwigary szalunkowe i kratowe). Niewielka ilość elementów budowlanych ułatwia nie tylko pracę na placu budowy, pozwala również na zminimalizowanie powierzchni składowej sprzęt.

 

GALERIA